Zdroje

Šarišské Michaľany.

INFO ZDROJE

Výbrané odkazy na webové stránky o Šarišských Michaľanoch

Oficiálna webová stránka obce
Šarišské Michaľany na: Wikipédia
Moja rodná obec ŠM: Marek Sekerák
Jednota dôchodcov Slovenska klub Šarišské Michaľany
Základná škola s materskou školou
Panoráma interieru RK kostola sv. Archanjela
GrK.cirkev - farnosť Sabinov, fil. Šar.Michaľany
Panoráma interieru kaplnky Povyšenia Sv.Kríža
Webová stránka Imuna pharm a. s.
Stránka obecného športového FK
Lekáreň: PHADIS - Šarišské Michaľany
Areál Dobrej Pohody
Rudova etuda - ch.stanica psov Anglický bulldog
Šarišské Michaľany OTVORENE

Výbrané odkazy na webové stránky o regióne Šariš

Šarišani
Šarišský hrad - Wikipédia
Šarišský hrad - Aktuálne
Blog Jana Lazorika z Krivian


webdesign   mbtron 
Copyright © 2011 mbtron Posledná úprava 26.02.2016 13:20