Imunská pätnástka

Táto prezentácia vyžaduje Flash najmenej ver. 9.0.115.
Požiadajte Vášho administrátora o jeho nainštalovanie.


Imunská pätnástka I.ročník 1987 | Šariské Michaľany Imunská pätnástka X.ročník 1996 | Šariské Michaľany Imunská pätnástka XII.ročník 1998 | Šariské Michaľany Imunská pätnástka XII.ročník 1998 | Šariské Michaľany

Zrod akejkoľvek akcie predchádza myšlienka - nápad. Mnoho ľudí má rôzne nápady ale prejsť do akcie vyústením do realizácie, to už je ojedinelé. O to si treba viac vážiť nápad usporiadať športové závody v rekreačnom behu a to nie len pre miestnych obyvateľov ale aj pre širokú športovú verejnosť.
Imunská pätnástka splnila tieto vlastnosti a dlhodobo si udržala vysokú úroveň 20–tích ročníkov. Túžba niekoľkých nadšencov rekreačného behu sa stala skutočnosťou. Jozef Verbovský, Ing. Blažej Barán, Dušan Janiga a Juraj Mikita, ktorí stali pri zrode behu, išli príkladom a sami si poctivo odbehli svoju pätnástku. Ich zásluhou Imuská pätnástka lákala každoročne mnoho významných slovenských bežcov napr. Madara, Pípu, Semana, ktorý sa stal niekoľkokrát víťazom v hlavnej kategórii. Neskoršie sa na štart postavilo aj niekoľko zahraničných hostí, ktorí bodovali napr. Demidovič z Krymu, či Orest Babjak z Užhorodu. Beh si svojim profilom trate a výbornou organizáciou získaval postupne veľmi dobré meno medzi účastníkmi. Jeho popularita rástla. Svedčí o tom účasť ďalších zahraničných pretekárov z USA, Anglická, Maďarska, Poľska a Čiech. To dalo podujatiu medzinárodný punc a zviditeľnilo obec Šarišské Michaľany aj za hranicami Slovenská.
Imunská pätnástka však nebola pretekom mužských borcov ale prilákala do rodiny bežcov aj ženy, dorastencov i staršie kategórie. Z tých starších si absolutórium a úctu všetkých vyslúžil pán Pavol Hauser v kategórii nad 60 rokov, ktorý sa zúčastňoval behu každoročne.
V priebehu jednotlivých ročníkov trať a kategórie bežcov sa modifikovali. V poslednom 20. ročníku boli kategórie: muži - dorastenci 12-17 rokov 5 km (Štofanik l. 0:22:09); muži 18-39 rokov 14,4 km (Holečko M. 0:46:01); muži 40-49 rokov 14,4 km (Bugár J. Maďarsko (0:48::14); muži 50-59 rokov 14,4 km (Obraz P. 0:52::33); muži 60-69 rokov 14,4 km (Lepiš J. 0:48:45) ; muži 70 a viac rokov 11 km (Paško D. 0:52:21); ženy - dorastenky 12-17 rokov 5km (Tlazová A. 0:27:41); ženy 18-35 rokov 11km (Varechová S. 0:50:18); ženy 36 a viac rokov 11 km (Tiszová A. 0:50:13). Celkový počet pretekárov meraných v cieli bolo 90.
Hlavným organizátorom behu "Imunská pätnástka" v jeho počiatkoch bola Imuna š.p. a neskôr sa ako spoluorganizátor pripojila obec Šarišské Michaľany.

Rozvrhnutie trasy veľmi dobre využilo terén divácky atraktívne tak, že všetky tri trate mali spoločné úseky, ktoré zastrešovala celková hlavná trať pretekov.
Trasa pretekov bola postavená pre tri trate: 5 km, 10(11)km, a 15(14,5)km. Štart pre všetky kategórie bol spoločný na futbalovom ihrisku (spočiatku na ceste nad štadiónom). Celková trať 15 km viedla potom cez Medzany, Ostrovany, Ražňany-obrátka a späť cez Ostrovany Š.Michaľany okolo Imuny späť na štadión. 10 km trať neviedla cez Medzany ale priamo na Ostrovany potom Ražňany-obrátka a späť cez Ostrovany, Š.Michaľany okolo Imuny späť na štadión. 5 km trať mala spoločnú časť cez Medzany do Ostrovian a späť Š.Michaľany okolo Imuny na štadión.
Diváci a pretekári (pokiaľ ešte na to mali silu) mohli obdivovať nádhernú scenériu okolia v strede horskej kotliny. Šarišský hrad na juhu, Šarišskú vrchovinu na západe, Čergovské pohorie s Lisou horou a Čergovom na severovýchode, Veľká stráž, za ňou Kapušianský hrad, Malá stráž (Okruhliak) a znovu Šarišský hrad.
Imunská pätnástka trasa preťekov | Šariské Michaľany

Príprava a organizácia pretekov aj keď bola zastrešovaná hlavným organizátorom Imuna a Obecným úradom Šarišské Michaľany, za tým všetkým je treba vidieť mnoho ľudí, ktorí to zvládali k spokojnosti účastníkov pretekov a divákov. Boli to členovia organizačného štábu s rodinnými príslušníkmi a mnohými dobrovoľníkmi, priaznivcami športu. V posledných ročníkoch nemalou mierou prispeli aj sponzori o vysokú úrovň pretekov.
V poslednom 20. ročníku členovia organizačného týmu boli : Jozef Verbovský - predseda, Rudolf Navrátil – podpredseda, členovia: RNDr. Božena Baranová, Ing. Blažej Baran, Dušan Janiga, Mária Janigová, Martin Lunter, Juraj Mikita, Darina Žgravčáková, Anna Vojtková, Ing Magdaléna Bilská. Rozhodcovia: Jozef Verbovský, Vendelín Balčák, Miroslav Paľo, Jozef Šlosarik. Hlásateľ Karol Marcinko. Zdravotný dozor dlhé roky zastrešoval MUDr. Dušan Lipták so svojím kolektívom. Po pretekoch guľaš partiu zabezpečoval so svojou kuchárskou družinou Štefán Lipták.
K histórii behu parí mnoho ďalších mien, ktorí nezištne pomáhali. Spomenieme niektorých keď v čase konania posledného ročníku pretekov už nemohli pomáhať, Michal Bujnovský, František Mikloško a Alexander Žofčák.
Celý priebeh pretekov fotil a natočil na kameru Vojtech Bilský z čoho neskoršie vydal 1 hodinové video, z ktorého táto stránka značnú časť informácii čerpala.

webdesign   mbtron 
Copyright © 2011 mbtron Posledná úprava 04.01.2016 12:24