Šport

Šarišské Michaľany.

ŠPORT

Beh ako taký, môže nahradiť ľubovoľný liek,
ale všetky liečebné prostriedky na svete nie sú v stave nahradiť účinok behu.


Úvod 

Na začiatku 20. storočia boli šport a telovýchova záležitosťou iba jednotlivcov a malých skupín. O organizovanom špotovom živote v obci pred prvou svetovou vojnou nemožno hovotiť. Jeho začiatky sa datujú až od vzniku ČSR a neboli ľahké. Nebolo materiálnych ani finančných prostriedkov, a tak hráči a pretekári museli si často kupovať výstroj a platiť cestovné, ba stávalo sa, že na športové podujatia s okolitými mužstvami išli hráči peši alebo na bicykloch. Nadšenie a radsdosť zo športu však pomáhali mládeži prekonaváť všetky prekážky.
Prvá mladá generácia, ktorá v polovici päťdesiatych rokov prišla pracovať do novopostaveného n.p. Imuna (neskôr Ústav sér a očkovacích látok - 2 n.p. Michaľany nad Torysou, až napokon opäť až do nešťastného konkurzu, stále Imuna š.p.) mala spoločné začiatky. Po práci "kopec" voľného času. A keďže popri fabrike sa začala rozvíjať kultúra, spoločenský život a šport, bolo sa do čoho zmysluplne zapojiť. Pod vedením Rudolfa Navrátíla st. vznikol a začal úspešne pracovať divadelný súbor. Divadelníci sa neskôr stali pojmom v celoslovenskom merítku. Ing. Varhoľa založil a viedol tanečný súbor.

Futbal 

Futbal
Najviac možností však ponúkal šport. Číslom jeden bol, ako to už na dedine bývalo, futbal.
Zrod futbalu v Šarišských Michaľanoch sa datuje v rokoch 1931 – 1933. Iniciátormi tohoto športového hnutia boli študenti – gymnazisti.
Do roku 1949 futbal v našej obci nebol organizovaný, nehrala sa žiadna súťaž. Hrali sa iba priateľské futbalové zápasy medzi ulicami ako napr. VALAL proti HURE. Neskoršie sa hral futbal s okolitými dedinami. Vytvorilo sa stabilné futbalové družstvo. Potom súpermi hráčov Šarišských Michalian boli družstva zo Sabinova i pouličné družstva z Prešova. Bola to prvá predzvesť na zriadenie organizovaného futbalu v našej obci. Čitaj viac...

Stolný tenis 

Stolny tenis
Zaostať nechcel ani stolný tenis. Bol k jeho aktérom najbližšie, hrával sa v suteréne slobodárne, kde väčšina z nich bývala. A ako to už býva, všetci hrali a boli vo všetkom. Žili a pôsobili v prostredí, ktoré ich potrebovalo raz tu, potom zasa tam. Špecializácia nemala šancu. Aj človek, bytostne celým životom spätý s michalianskym stolným tenisom, Vendelín Balčák, bol na tom rovnako. Okrem strelcov bol u všethého. Lákala ho kultúra (predovšetkým folklór a vyskúšal aj divadlo), no predovšetkým šport. Bol aktívnym futbalistom, hrával aj basketbal. Nakoniec sa upísal (hoci dodnes sám nevie prečo) "ping pongu". Najprv ako hráč (celkom úspešný), neskôr ako mládežnícky tréner (mimoriadne úspešný) a fukcionár (na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni). Čitaj viac...

Imunská pätnastka

Imunská pätnastká
Zrod akej koľvek akcie predchádza myšlienka - nápad. Mnoho ľudí má rôzne nápady ale prejsť do akcie vyústením do realizácie, to už je ojedinelé. O to si treba viac vážiť nápad usporiadať športové závody v rekreačnom behu a to nie len pre miestnych obyvateľov ale aj pre širokú športovú verejnosť.
Imunská pätnástka splnila tieto vlastnosti a dlhodobo si udržala vysokú úroveň 20 – tích ročníkov.
Túžba niekoľkých nadšencov rekreačného behu sa stala skutočnosťou. Jozef Verbovský, Ing. Blažej Barán, Dušan Janiga a Juraj Mikita, ktorí stali pri zrode behu, išli príkladom a sami si poctivo odbehli svoju pätnástku. Čitaj viac...

Strelba

Strelba
Keď prišiel do podniku pracovať úspešný čs. reprezentant v športovej streľbe Ing. Igor Koziak, k slovu sa dostali športoví strelci. Tí si postupne vystrieľali prvú ligu a tlačili sa do reprezentácie.

Retrospektíva športovej streľby v Šarišských Michaľanoch pod gesciou ZK ROH Imuna  Čitaj viac...

Výsledky v rokoch 1980 – 1984 podľa kroniky ŠSK Šarišské Michaľany  Čitaj viac...

Volejbalisti sa hrdili nielen účasťou a úspešným pôsobením v krajskej súťaži, ale aj aktívnou hráčskou ( a výbornou) účasťou riaditeľa podniku Mudr. Jiřiho Málka v družstve. Volejbal postupne vystriedal basketbal a aby mu nezostal nič dlžný, tiež to dotiahol do krajskej súťaže.
Ping-pong
webdesign   mbtron 
Copyright © 2011 mbtron Posledná úprava 12.04.2019 12:29