Páter RNDR. Matej Tibor S.J. (Tlučko) (1902 - 1995)
zabudnutý rodák z našej obce kňaz jezuita a vedec

„Národ, ktorý si nepamätá svoju minulosť a nezaujíma ho vlastná história, nie je hoden budúcnosti.“

Páter RNDR. Matej Tibor S.J. (Tlučko)

Táto životná múdrosť sa osvedčila nielen v dejinách štátov či národov, ale platí i pre mestá, obce a v prenesenom význame i pre jednotlivcov. Bez poznania týchto skutočností nevieme nadobudnúť svoj vzťah k regiónu, v ktorom žijeme, vážiť si to čo sa nám ešte zachovalo, prípadne prezentovať sa tým, čo tu máme výnimočné a môžeme sa právom i tým pochváliť – zviditeľniť.

Jedným z týchto výnimočných osobností našej obci Šarišských Michaľan je aj páter RNDR. Matej Tibor S.J. (Tlučko). Narodil sa 24. februára 1902 v rodine železničiara. Pochádzal z jedenástich súrodencov. Keďže bol veľmi nadaný, len jemu sa dostalo vyššieho vzdelania. Študoval na cirkevnom gymnáziu v Prešove. Po šiestich rokoch štúdii prestúpil do seminára v maďarskom Egri a po maturite sa prihlásil na bohoslovecké štúdia. Na exercíciach ho ovplyvnilo stretnutie s jezuitmi, preto požiadal biskupa Augustina Fisher Colbrie o povolenie prestúpiť do ich rádu.
Po ukončení štúdií teológie odišiel do Budapešti na štúdiá astrofyziky, matematiky, fyziky a filozófie, ktoré ukončil v roku 1932. Vypracovaním a obhájením dizertačnej práce z astrofyziky. Meranie rýchlosti slnka novými metódami. Záujem vzbudil touto prácou doma i v zahraničí. Napokon sa jeho práca dostala do rúk riaditeľa pápežského observatória v Castel Gandolfo profesora Steina, ktorý ho prijal za asistenta. Pred nástupom absolvoval kvôli zdokonaleniu anglického jazyka študijný pobyt v Dubline. V Castel Gandolfo pracoval ako samostatný vedecký pracovník. Pozoroval postavenie dvojhviezd a spracúval výsledky pozorovania. Zároveň prevádzal návštevy, medzi ktoré patril aj pápež Pius XII. Ako vedec neskôr pozoroval galaktickú sústavu – študoval jej pôvod a zvláštnosti. V roku 1938 sa ako delegát pápežskej vatikánskej hvezdárne zúčastnil na medzinárodnom astronomickom kongrese v Štokholme.
Vyčerpaný prácou odišiel na pokyn provinciála na krátku dovolenku do Budapešti. Tu ho zastihol začiatok druhej svetovej vojny a do Castel Gandolfo sa už nemohol vrátiť. Prednášal v Segedine a neskôr v Košiciach 1941-1942 v Pécskom jezuitskom kolégiu.
Po vojne sa stal riaditeľom v Haynald observatóriu v maďarskej Kaloči. Tu sa mu črtali dobré predpoklady pre jeho prácu, no rok 1950 a Komunistický režim natrvalo prekazil jeho ambície. Ujal sa pastoračnej činnosti. Jeho trvalým pôsobiskom sa stala fara v Budapešti v okrsku Terezvároš.
Počas svojej dušpastierskej činnosti v rokoch 1961-1990 niekoľko krát navštívil rodný kraj na východnom Slovensku, svoju rodinu v Košiciach, Prešove, Solivare, Petrovanoch, ale aj rodný dom v Šarišských Michaľanoch. Tento dom po menších úpravách stojí pri železnici. Teraz v ňom býva František Drobňák ml.

Páter Matej Tibor S.J.(Tlučko) pre našich občanov nebol neznámi. Veľmi sa naňho pamätali p.Jozef Petrík nar. v. 1890-1981 a Mária Fedorová rod. 7.12.1898 +9.4.1988.
Stretol sa s mládežou počas prázdnin ... cez prázdniny kázal v chráme a pochovával.

Zomrel 13. januára 1995 v Budapešti, kde je pochovaný na Kerepešskom cintoríne.

„Maják je potrebný. Najmä tam, kde more ukrýva skaliská.

Veľké osobnosti sú majákmi, ktoré do tmy prebleskujú, kde je správny smer.

Učme sa od nich odvahe vyžarovať pravdu.“


Použitá literatúra:
Vydav. M. Vaško Zrno 8/2002 st.30-31 J. Červeňák Košice
Jozef Červeň 7777 myšlienok pre náročných (rukopis) 1998

Spracoval Mgr. Jozef Perecár.