200 - výročie od smrti v.d.p. Michala Sontaga v.d.p. Michala Sontaga (1748 - 1807)

„Poznávanie minulosti chrámu nie je iba vecou osobnej záľuby .
Má to byť trvalý a dozrievajúci vzťah, kde nachádzame samých seba v nekonečnu. “

Každý mi dá za pravdu, že dominantou našej obce je chrám sv. Michala Archanjela, ktorý sa vypína na malom vŕšku. Koľkokrát prechádzame okolo chrámových múrov, alebo vchádzame do jeho posvätných priestorov stíšiť sa, pomodliť sa a nabrať silu pri bohoslužbe.Ale zamysleli sme sa niekedy, kedy, kto a za akých okolností postavil tento chrám?

Píše sa rok 1778 a do našej farnosti prichádza mladý kňaz Michal Sontag. Narodil sa 25.septembra 1748 v Levoči poddaným rodičom.

Humanitné štúdia logiku a filozofiu ukončil v Levoči a v Prešove. Dva roky študoval teológiu v Budapešti a posledné tri roky v Jágri ( Maďarsko ).

Za diakona bol vysvätený v roku 1771 a za kňaza 1772 na sviatok apoštolov Šimona a Júdu. Vysvätil ho gróf Karol Esterházy – biskup agninský. Okrem slovenčiny ovládal maďarský a nemecký jazyk. V michaľanskej farnosti pôsobil 30 rokov.

Zomiera v 59 rokoch (†1807)svojho života a je pochovaný v grófskej krypte rodiny Szirmayovej pod oltárom lurdskej Panny Márie.
V čase jeho príchodu bol kostol v dezolátnom stave. Kanonická vizitácia z roku 1775 o našom chráme píše: „ Mal drevenú zvonicu a v nej dva zvony. V roku 1775 bol kostol po veľkom požiari v mesiaci jún úplne zničený.“

V roku 1778 sa začala výstavba nového kostola od základov. Prostriedky na výstavbu nového kostola boli získané od farníkov, ale najmä od patróna grófa Jozefa Tomáša Szirmaya. Počas výstavby chrámu boli bohoslužby konané v kaplnke kaštieľa grófa Szirmaya.

Výstavba chrámu bola dokončená v roku 1785. 29. Septembra 1785 na sviatok sv. Michala Archanjela bol kostol vysvätený Karolom Ludvikom, kanonikom sabinovským

Spracoval: Mgr. Jozef Perecár. (2007)