Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie


Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie stojí v poli smerom na dedinu Orkucany. Je postavená v barokovom slohu s rozmermi 3x3m. Strecha je cibuľovitá s dvojramenným krížom. V interiéri je socha Sedembolestnej Panny Márie ako drží Pána Ježiša v náručí. Táto pieta bola vyrobená neznámym ľudovým rezbárom.
Mnohí sa pýtajú kedy a kto dal postaviť túto kaplnku. Pravdepodobne ju dala postaviť rodina grófa Szirmaya. V Kanonickej vizitácii z roku 1775 o kaplnke nie sú žiadne záznamy. Spomína sa len kaplnka, ktorá bola v kaštieľnom múre ( nika ) Sv. Jána Nepomuckého. Ďalej sa spomína socha Panny Márie, ktorá bola na podstavci umiestnená pri ceste neďaleko kaštieľa. V roku 1812 Košický biskup Ondrej Szabo, pri Kanonickej vizitácii už spomína kaplnku v poli. Okolo kaplnky viedla cesta do mlyna, ktorý stál na dnešnej Mlynskej ulici.
Obnova kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15.9.2012 bola posvätená zrekonštruovaná kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Posviacky sa zúčastnili veriaci katolíci východného a západného obradu. Posviacku uskutočnili miestni kňazi: za rím. kat. cirkev miestny správca farnosti vdp. Peter Kyšeľa a za gréc. kat. cirkev miestny rodák vdp. František Fedor.
Rekonštrukcia prebehla v interiéri kaplnky. Obnovené boli omietky, dlažba a bol daný nový kamenný stôl a obnovená bola pieta. Na oprave sa zúčastnila firma Tomáša Galajdu, pietu opravil Ing. Vincent Leššo, dlažbu, maľby a kamenný stôl urobili Mgr. Jozef Perecár a nebohý Peter Galajda, ktorému chcem týmto vyjadriť svoju vďaku za spoluprácu a pomoc. Nech Pán života a smrti mu za to dá večnú odmenu.
Na kaplnke je ešte potrebné previesť opravu dverí a vymeniť zárubňu. Z vonku už kaplnka bola opravená, ale fasádu už niekto poškodil a preto musela byť znovu opravená. Zároveň je potrebné vysadiť nové lipy, ktoré boli taktiež zdevastované.
Preto majme na pamäti : „ Mať úctu a obdiv k domovu sa zásadne rodí z jeho poznania a porozumenia.

Spracoval: Mgr. Jozef Perecár