Historia

Obec Šarišské Michaľany.

CIRKEVFarnosť

Boží hrob
Po sobote neskoro, keď svitalo už na prvý deň po sobote, prišla Maria Magdalena a druhá Maria ohliadnuť hrob. A hľa, povstalo veliké zemetrasenie; lebo anjel Pánov sostúpil s neba a prikročiac odvalil kameň a posadil sa naň. A jeho tvár bola jako blesk, a rúcho jeho bolo jako sňah. A strážnici zľakli sa ho veľmi, a boli jakoby mrtví. A anjel oslovil ženy a riekol: Nebojte sa; lebo viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je tu; lebo vstal, jako riekol; poďte, a pozrite miesto, kde bol položený Pán! A rýchlo iďte a povedzte jeho učeníkom, že vstal (z mrtvých); a hľa, predíde vás do Galilee; tam ho uvidíte. Hľa, predpovedal som vám to.
Evanjelium sv. Matúša h. 28 v. 1-7 [1908]


Časová os kňazov pôsobiacich vo farnostiach Šarišské Michaľany:
rímskeho obradu
greckého obradu


Rímskokatolícky farský kostol sv. Michala Archanjela
Rímskokatolícky farský kostol sv. Michala Archanjela

Prvá zmienka o kostole sv. Michala Archanjela je zo 14. storočia - v roku 1314 tu stál románsky kostol ...

Ale už v roku 1691 bol kostol úplne zničený. Odvtedy ešte niekoľkokrát opakovane ničený a plienený ...
Pri kanonickej vizitácii z roku 1703 sa píše: “Michaľany sú filiálkou farnosti Sabinov. Táto usadlosť má malý kamenný kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi ...
Kostol bol postavený podľa románskeho vzoru. Nasvedčujú tomu oblúkovité okná, kostolné klenby a polkruhové sanktuárium ...

Podľa zaužívaných zvyklostí mal patronát nad kostolom najvýznamnejší zemepán obce- v našom prípade to bol Gejza Pulszký ...
Terajšie zariadenie chrámu je zo 17. storočia a 20. storočia. Najstaršie sochy v chráme sú - socha sv. Jána Krstiteľa so soškou Nepoškvrneného počatia Panny Márie ...

Okenné vitráže boli vyrobené za pôsobenia veľadôstojného pápežského preláta Msgr. Melichara Zeleného ...
Rekonštrukcie kostola, hlavne výmena strechy sa začala po príchode duchovného otca Antona Lesníka, 9.03.2002 a 26.09.2002 sa uskutočnila kolaudácia všetkých realizovaných prác.

Čitaj viac...

Panoráma interieru RK kostola sv. ArchanjelaKaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie stojí v poli smerom na dedinu Orkucany. Je postavená v barokovom slohu s rozmermi 3x3m. Strecha je cibuľovitá s dvojramenným krížom. V interiéri je socha Sedembolestnej Panny Márie ako drží Pána Ježiša v náručí. Táto pieta bola vyrobená neznámym ľudovým rezbárom.
Čitaj viac...Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Baroková kaplnka Povýšenia sv. Kríža

Kaplnka Povýšenia sv. Kríža bola postavená okolo roku 1736. Slúžila rodine grófa Tomáša Szirmaya. Je súčasťou kaštieľa, ktorý bol postavený po barokovej prestavbe. Kaplnka je pristavená k jeho severozápadnej veži.
Tvorí ju jednoloďová stavba s polygonálne uzatvorenou svätyňou a pribudovanou sakristiou. Fasády kaplnky majú typický barokový dekór, tvorený bohatou štukovou výzdobou okenných šambrán a ozdobným prelamovaným barokovým štítom, ktorý uzatvára vstupné priečelie. Nad vchodom je nástenná maľba sv. Floriána, nad ktorou sa nachádza erb rodiny Szirmayovcov a slnečné hodiny. Na drevenej veži sa nachádza dvojramenný kríž.
Čitaj viac...

Panoráma interieru kaplnky Povyšenia Sv.Kríža
História gréckokatolíckej cirkvi v Šarišských Michaľanoch

Siaha iba do nedávnej minulosti. Podstatná časť obyvateľstvo obce bola katolíckeho vierovyznania západného obradu – rímskokatolíci. Ojedinelo boli príslušníci iných vierovyznaní ako židia, evanjelici a bez vyznania. Boli aj gréckokatolíci, ale realizovali sa v rímskokatolíckom obrade, keďže žili v obradovo miešanom manželstve (rodina Fedorova, Lepákova, a iné), alebo preto, že gréckokatolícka farnosť nebola zriadená a za totality (roky 1950-1968) bola postavená mimo zákon. (rodiny prisťahované z Blažova v 50-tich rokoch: Piatakova, Birošova, Planá, Haladejova a Uhľárova).
Začiatok gréckokatolíckej cirkvi v obci možno považovať rok 1990, keď 24. februára 1990 bola prvá primičná sv. liturgia, ktorú slúžil tajne vysvätený gréckokatolícky kňaz František Fedor, rodák obce. Tieto primície boli 46 rokov po posledných primíciách v obci.
Čitaj viac...


Osobnosti cirkevného života obce Šarišské Michaľany

sv. Mária sv. Jozef sv. Jozef sv. Ján sv.
 
Msgr. Melicher ZELENÝ

Komorník Msgn. Melicher Zelený
vdp. Štefan SNINČÁK

vdp. Štefan SNINČÁK
ThDr. Jozef MACHALA

ThDr. Jozef Machala
 
Pater Hadrián M.
GREJTOVSKÝ
Pater Hadrián M. Grejtovský
vdp. František MARTON

vdp. František Marton
Sr. Tiburcia Mária
BALÁŽOVÁ
Sr. Tiburcia Mária Balážová
Páter RNDR. Matej Tibor
S.J. (Tlučko)
Páter RNDR. Matej Tibor
Vdp. František Fedor

Vdp. František Fedor
200 - výročie od smrti
v.d.p. Michala Sontaga

Hore

Baroková kaplnka pri renesančnom kaštieli v Šarišských Michaľanoch
webdesign   mbtron 
Copyright © 2011 mbtron Posledná úprava 20.04.2019 11:53