88 rokov
Späť na Margita Bujňáčková

Zdroj:
mbtarchiv