Mladá pani
Späť na Margita Bujňáčková

Zdroj:
mbtarchiv