Martin Kukučín - Dies Irae

| | Diskusia: (1) | Odozvy (0) | Ďalej | Späť

Asi pred 100 rokmi v poviedke Dies Irae mimo iných krásnych a hodnotných myšlienok, má zaujala úvaha postavy skupaňa, starého otca Sýkoru o výchove deti. Prešlo sto rokov a spoločenský stav by sa mal podstatne spieť k lepšiemu, ale je to práve naopak. Preto nasledujúce riadky sú o to aktuálnejšie a naliehavejšie. 

mbtron

"Ako si sa ukrivdil! Zabudnúť, že máš deti - neužiť radosti z nich! Nečuť ich prvé lalotanie, nepomáhať pri prvom kroku, nebaviť sa s ním, nešalieť s ním! Nevidieť, ako zázračne sa ten rozumček rozvíja. Koľko si ty prepásol!"

No starý Sýkora mal by poľahčenie, keby zvedel, že nie iba on bol taký. Čo on zameškal, zameškáva tisíc a tisíc otcov. Lenže uňho to malo výsledok prajný, a u týchto opačne. Sýkorových synov vychovala dedina, vnukala im svoje staré názory o živote, primitívne, ale sedliakovi dosť zodpovedajúce. Tisíc iných synov vychováva široký, cudzí svet, vnukáva im názory celkom prevrátené i nebezpečné. A otcovia to nechápu, neuznajú - dobrovoľne prenášajú svoju povinnosť i právo na púhu náhodu prajnú alebo neprajnú. Zháčia sa až vtedy, keď sa ukáže, že syn nemá nič spoločného s otcom, že nasiakol celkom odchodnými zásadami.

" Čo v rodine", kričí tamten otec. " Moja rodina je príkladná. Od rána do večera sa trápim, aby som ju uživil čestne. Dá boh, po smrti nebude ma rodina zle spomínať: zabezpečil som jej hmotný blahobyt... "

A práve v tom názore je chyba. Honba za majetkom pripravuje otcov o čas, ktorý by mali venovať deťom. To je úkaz veľmi smutný. Urobia synov dedičmi domov, panstiev, kapitálov, a zabudli ich spraviť dedičmi ideí, presvedčenia, ktoré prechovávali.

" Keby boli ešte raz malí, keby! " vzdychá Sýkora.

" Oj, v deťoch je potecha vždy," šeptá mu kýsi hlas, " i v odrastených. Aká radosť, keď syn urobí prvý krok samostatný! A keď šťastlivo! Sťa keď vtáča púšťa prvý raz svoje mladé na krídla. A keď je už mužom celým, stará sa o ženu a deti! Aká radosť, brať jeho deti na kolená, zažívať s tými tie isté rozkoše, čo s ich rodičmi. Čo nad to krajšieho?"

Lit.: Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné poviedky, Mladé letá 1984

Diskusia:

Martin Kukučín - Dies Irae | Spoločnosť | mbtBlog


Awesome post.

Pridať komentár
 authimage