Spoločnosť

Autor týchto trefných pozorovaní je mi neznámy, ale zato tieto postrehy sú známe mnohým, a preto som si dovolil ich zverejniť pre porovnanie toho, čo je nám akosi povedomé. mbtron Jedna veliká pravda. V...
Asi pred 100 rokmi v poviedke Dies Irae mimo iných krásnych a hodnotných myšlienok, má zaujala úvaha postavy skupaňa, starého otca Sýkoru o výchove deti. Prešlo sto rokov a spoločenský stav by sa mal...
 (Národ? Či, realita súčasnosti ...?) Autorstvo tohto článku sa pripisuje Milanovi Lasicovi, ale on to dementoval. Je pravda, že podobný text som čítal na českom blogu (bohužiaľ, zdroj som si neuložil), kde podstata tohto článku...